Loading ....

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej
w postaci elektronicznej.

ul. Krapkowicka 4
46-050 Przywory
tel.: (77) 464 33 46
fax: (77) 464 33 46
e-mail: gimprzywory1@gmail.com

Strona główna => Prawo wewnątrzszkolne => Regulaminy

 

Regulamin Rady Pedagogicznej - plik do pobrania
Regulamin Rady Rodziców - plik do pobrania
Regulamin Rady Szkoły - plik do pobrania
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
- plik do pobrania
Regulamin kontroli wewnętrznej - plik do pobrania
Regulamin pracy  - Plik do pobrania
Regulamin organizacyjny - Plik do pobrania
Regulamin ZFŚS - Plik do pobrania
Regulamin wynagradzania  - Plik do pobrania
Regulamin Szkoły - Plik do pobrania
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - Plik do pobrania
Regulamin organizacji wycieczek - Plik do pobrania
Regulamin biblioteki szkolnej - Plik do pobrania
Regulamin przyznawania stypendium - Plik do pobrania
Regulamin dyżurów nauczycieli - Plik do pobrania
Regulamin przyznawania nagród  - Plik do pobrania
Regulamin kontroli zarządczej - Plik do pobrania
Regulamin zespołów nauczycieli - Plik do pobrania
Regulamin wybory przedstawicieli pracowników - Plik do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule