Loading ....

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej
w postaci elektronicznej.

ul. Krapkowicka 4
46-050 Przywory
tel.: (77) 464 33 46
fax: (77) 464 33 46
e-mail: gimprzywory1@gmail.com

Strona główna => Informacje o szkole => Historia szkoły


       Gimnazjum nasze powstało w 2000r na bazie zlikwidowanej Szkoły Podstawowej, która  miała długoletnią tradycję edukacyjną i opiekuńczo - wychowawczą. Już w roku 1792 funkcjonowała jako drewniana dwuizbowa szkoła, następnie budynek drewniany został zastąpiony w roku 1822. murowanym. Wkrótce po  działaniach wojennych,  w 1945r wznowiono nauczanie. W 1968r. wybudowano duży, obszerny, piętrowy budynek, który służy do dzisiaj naszym uczniom. Jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami jej tradycji zwłaszcza tych w których tkwi bogactwo funkcji wychowawczych- praca, sumienność, szacunek dla kwalifikacji zawodowych, solidarność i poczucie odpowiedzialności za innych, praworządność, poszanowanie cudzej własności, dbałość o otoczenie. Systematycznie jednak zapisujemy w świadomości społeczności lokalnej swoje karty. Szkoła jest zlokalizowana w bardzo dogodnym miejscu, w środku miejscowości przy drodze wojewódzkiej i przy przystanku autobusowym. Centralne położenie w stosunku do miejscowości Katy Opolskie, Miedziana jak i obrzeża Opola  sprawia iż łatwo i szybko można z tych miejscowości do nas dojechać. Teren szkoły jest ogrodzony. W szkole funkcjonuje 6 oddziałów, w których łącznie uczy się do 120 uczniów. Dysponujemy nowoczesnym  wyposażeniem umożliwiającym w pełni realizację podstawy programowej. Klasy wyposażone są w tablice multimedialne, dostęp do Internetu, potrzebne pomoce naukowe. Szkoła posiada nowoczesną interaktywną  pracownię językową, pracownię biologiczno-chemiczną wyposażoną w dygestorium i stanowiska laboratoryjne dla uczniów oraz pracownię  matematyczno-informatyczną. Odpowiednia ilość pomieszczeń oraz boiska sportowe zapewniają właściwe warunki nauki i pracy oraz jednozmianowość. Szkoła jest placówką  wychowującą w oparciu o uniwersalne wartości.

Jej motto brzmi: „Człowiek jest jednocześnie artystą i instrumentem na którym wygrywa swoje życie. A piękno jego życia zależy od wyboru wartości, którymi żyje. Im są wyższe tym piękniejsze i szczęśliwsze jest jego życie.” 

Poprzez realizacje programu wychowawczego, projektów i innowacji wychowawczych nauczyciele kreują u uczniów dobre postawy, uczą poszanowania dla innych ludzi, ich emocji, uczuć i praw, a także promują i premiują zachowania prospołeczne i wolontariat jako drogę do samorealizacji. Uczniowie są współorganizatorami życia kulturalnego w Przyworach.  Współuczestniczą jak również inicjują wiele ciekawych przedsięwzięć. Coroczne jasełka, misteria wystawiane w Kościele Parafialnym, sprzątanie okolicznych lasów, miejscowości, dożynki. Szkoła dba o jakość kształcenia co odzwierciedlają zmierzające w kierunku szkoły sukcesu tendencje Edukacyjnej Wartości Dodanej. Proponowana oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów i środowiska lokalnego. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych zarówno w postaci kółek przedmiotowych, artystycznych , sportowych jak i zajęć wyrównawczych jest dostępna  dla każdego ucznia, bowiem dostosowana do godzin odjazdu autobusów szkolnych. Dla szkoły istotne jest podmiotowe traktowanie ucznia, indywidualne podejście do jego rozwoju. Badane są potrzeby uczniów i na tej podstawie wprowadzane są zmiany w ofercie edukacyjnej. Na terenie szkoły realizowane są liczne projekty edukacyjne , innowacje nauczycielskie mające na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Uczniowie osiągają sukcesy a praca ich jest zauważana i premiowana: otrzymują stypendia naukowe, stypendia w ramach „programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, stypendium „Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i diecezjalnego funduszu stypendialnego”. Szkoła posiada stołówkę, obiady gotowane są na miejscu , dwudaniowy obiad dla ucznia kosztuje zaledwie 2,5zł . Aby obniżyć cenę obiadu i aby był on dostępny dla każdego ucznia bez względu na status materialny,  pracownicy kuchni robią w czasie wakacji przetwory na zimę , wykorzystują własne warzywa  i owoce jak również przynoszone przez Rodziców.  Uczniowie maja możliwość zakupu pojedynczego obiadu po porannym zgłoszeniu każdego dnia.  Mają również  możliwość zakupu herbaty z cytryną do drugiego śniadania /koszt miesięczny: 2,0 zł/. Szkoła zdobyła tytuł „Szkoły z klasą”,  posiada certyfikat „Szkoły  otwartej na nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne”. Współpracuje z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską , Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu. W ramach programu „Czystej wody miarka” prowadzonego wspólnie przez naszą szkołę i  Politechnikę Opolską zarówno uczniowie jak i mieszkańcy uczestniczyli w szeregu wykładów poświęconych zbiornikowi wody podziemnej nad którym to zamieszkujemy. Obecnie treści te są włączone do programu chemii i biologii. Szeroko zakrojone działania profilaktyczno – wychowawcze sprawiły, że mieszkańcy gminy oraz okolicznych miejscowości postrzegają szkołę jako bezpieczną dla swoich dzieci, w której dba się o ich rozwój. Cała społeczność szkolna czuje się w niej dobrze  a wzajemne relacje są serdeczne i pełne zrozumienia.                                                                                                 Tradycja szkoły jest elementem jej tożsamości, strażnikiem wartości i znakiem nadziei na przyszłość. 

 

Pokaż informacje o artykule